dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF - redaktor naczelny
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Ekonomii i Zarządzania

dr Bartosz Szczechowicz - zastępca redaktora naczelnego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Ekonomii i Zarządzania

dr Patrycja Ozga-Gwóźdź - sekretarz redakcji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Statystyki i Informatyki

dr Mikołaj Bielański - pełnomocnik redakcji ds. Open Access
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego

prof. Marcjanna M. Augustyn - członek zagraniczny
Bournemouth University, UK
Department for Marketing Strategy and Innovation, Centre for Sustainable Business Transformations

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP - członek krajowy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska,
Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF - członek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Rekreologii i Odnowy Biologicznej

dr Sabina Owsianowska - członek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Rekreologii i Odnowy Biologicznej

dr hab. Andrzej Matuszyk, prof. emerytowany AWF - członek honorowy (poprzedni redaktor naczelny)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska

 

Redaktorzy tematyczni

nauki humanistyczne:

 • dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
  Instytut Turystyki, Zakład Filozofii i Socjologii
 • prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
  Palacky University Olomouc, Czech Republic
  Faculty of Physical Culture, Department of Recreation and Leisure Studies

historia:

 • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
  Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Alpinizmu i Sportów Przestrzeni
 • prof. Dr. Annette R. Hofmann
  Ludwigsburg University of Education, Germany
  Germany ICSSPE Vice President Vizeprasidentin DTB Stellvertret
  Vorsitzende Deutsche Olympische Akademie

geografia:

 • dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
  Instytut Turystyki, Zakład Geografii Turystyki i Ekologii
 • prof. Richard Butler
  Strathclyde Business School, Glasgow, UK

ekonomia:

 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
  Instytut Przedsiębiorczości, Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

 • prof. Richard Robinson
  The University of Queensland, Australia

zarządzanie:

 • dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
  Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności; Katedra Biznesu w Transporcie
 • prof. Marianna Sigala
  Sheffeld Hallam University, Sheffield Business School, UK

sport i rekreacja:

 • dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska
  Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki
 • doc. PaedDr. Pavel Ruzbarsky, PhD., univer. prof.
  Fakulta sportu Presovskej univerzity v Presove, Slovensko

 

Międzynarodowa Rada Naukowa

prof. David Airey (University of Surrey, UK)

prof. Marcjanna M. Augustyn (Bournemouth University, UK)

prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde, Glasgow, UK)

prof. Erik Cohen (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)

prof. Chris Cooper (Oxford Brooks University, UK)

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska)

prof. Charles R. Goeldner (University of Colorado, Boulder, USA)

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)

prof. Jafar Jafari (University of Wisconsin-Stout, USA)

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. Metin Kozak (School of Communication Kadir Has University, Turcja)

prof. dr hab. Barbara Marciszewska (Akademia Morska w Gdyni, Polska)

prof. Josef A. Mazanec (MODUL University Vienna, Austria)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Rapacz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)

prof. Chris Ryan (The University of Waikato, Hamilton, New Zeland)

prof. (emeritus) H. Leo Theuns (Tilburg University, Netherlands)

prof. (emeritus) Boris Vukonić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Arch G. Woodside (Carroll School of Management, Boston College, USA)

prof. Philip F. Xie (Tourism, Hospitality and Event Management, Bowling Green State University, USA)

dr hab. Michał Żemła, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Redaktor językowy (wersja polskojęzyczna)

Michał Stachowski

 

Redaktor językowy (wersja anglojęzyczna)

Soren Gauger (native speaker)

Katarzyna Smith-Nowak (AmE native speaker)

 

Redaktor statystyczny

dr Stanisław Matusik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Statystyki i Informatyki