Kolegium Redakcyjne

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak - redaktor naczelny

prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Kruczek - zastępca redaktora naczelnego

dr Bartosz Szczechowicz - sekretarz redakcji

dr Mikołaj Bielański - pełnomocnik redakcji ds. Open Access

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Matuszyk

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Winiarski

prof. nadzw. dr hab. Maria Zowisło

dr Sabina Owsianowska

 

Redaktorzy tematyczni

prof. nadzw. dr hab. Maria Zowisło - redaktor tematyczny dla nauk humanistycznych

prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Kruczek - redaktor tematyczny dla nauk geograficznych

dr Bartosz Szczechowicz - redaktor tematyczny dla nauk ekonomicznych

 

Rada Naukowa

prof. David Airey (University of Surrey, UK)

prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde, Glasgow, UK)

prof. Erik Cohen (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)

prof. Chris Cooper (Oxford Brooks University, UK)

prof. (emeritus) Graham M.S. Dann (UiT The Arctic University of Norway, Alta Campus, Norway)

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska)

prof. Milan Ďuriček (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

prof. Charles R. Goeldner (University of Colorado, Boulder, USA)

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)

prof. Jafar Jafari (University of Wisconsin-Stout, USA)

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kachniewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Marek Kazimierczak (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. dr hab. Barbara Marciszewska (Akademia Morska w Gdyni, Polska)

prof. Josef A. Mazanec (MODUL University Vienna, Austria)

prof. Douglas G. Pearce (Victoria University of Wellington, New Zeland)

prof. Philip L. Pearce (James Cook University, Australia)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof  Podemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Rapacz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)

prof. Chris Ryan (The University of Waikato, Hamilton, New Zeland)

prof. (emeritus) H. Leo Theuns (Tilburg University, Netherlands)

prof. (emeritus) Boris Vukonić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Arch G. Woodside (Carroll School of Management, Boston College, USA)

prof. nadw. dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Redaktor językowy (wersja polskojęzyczna)

Marek Chudziński

 

Redaktor językowy (wersja anglojęzyczna)

Soren Gauger (native speaker)

 

Redaktor statystyczny

dr Stanisław Matusik