dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF - redaktor naczelny
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Ekonomii i Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-0604-7577

dr Bartosz Szczechowicz - zastępca redaktora naczelnego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Ekonomii i Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-9019-9396

dr Patrycja Ozga-Gwóźdź - sekretarz redakcji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Statystyki i Informatyki
https://orcid.org/0000-0001-7957-4549

dr Mikołaj Bielański - pełnomocnik redakcji ds. Open Access
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego
https://orcid.org/0000-0002-3855-9454

prof. Marcjanna M. Augustyn - członek zagraniczny
Bournemouth University, UK
Department for Marketing Strategy and Innovation, Centre for Sustainable Business Transformations
https://orcid.org/0000-0002-8270-3839

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP - członek krajowy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska,
Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
https://orcid.org/0000-0002-1168-0254

dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF - członek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Rekreologii i Odnowy Biologicznej
https://orcid.org/0000-0002-7230-7998

dr Sabina Owsianowska - członek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Rekreologii i Odnowy Biologicznej
https://orcid.org/0000-0002-3996-5008

dr hab. Andrzej Matuszyk, prof. emerytowany AWF - członek honorowy (poprzedni redaktor naczelny)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska

 

Redaktorzy tematyczni

nauki humanistyczne:

 • dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
  Instytut Turystyki, Zakład Filozofii i Socjologii
  https://orcid.org/0000-0001-7459-1083

 • prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
  Palacky University Olomouc, Czech Republic
  Faculty of Physical Culture, Department of Recreation and Leisure Studies
  https://orcid.org/0000-0003-1244-5237

historia:

 • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
  Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni, Zakład Alpinizmu i Sportów Przestrzeni
  https://orcid.org/0000-0003-2236-3462

 • prof. Dr. Annette R. Hofmann
  Ludwigsburg University of Education, Germany
  Germany ICSSPE Vice President Vizeprasidentin DTB Stellvertret
  Vorsitzende Deutsche Olympische Akademie
  https://orcid.org/0000-0003-4312-1833

geografia:

ekonomia:

zarządzanie:

sport i rekreacja:

 

Redaktor językowy (wersja polskojęzyczna)

Michał Stachowski

 

Redaktor językowy (wersja anglojęzyczna)

Soren Gauger (native speaker)

Katarzyna Smith-Nowak (AmE native speaker)

 

Redaktor statystyczny

dr Stanisław Matusik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zakład Statystyki i Informatyki
https://orcid.org/0000-0002-1846-9048