dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF - redaktor naczelny
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF - zastępca redaktora naczelnego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr Bartosz Szczechowicz - sekretarz redakcji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr Mikołaj Bielański - pełnomocnik redakcji ds. Open Access
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr hab. Andrzej Matuszyk, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr Sabina Owsianowska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF - redaktor tematyczny dla nauk humanistycznych

dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF - redaktor tematyczny dla nauk geograficznych

dr Bartosz Szczechowicz - redaktor tematyczny dla nauk ekonomicznych

 

Rada Naukowa

prof. David Airey (University of Surrey, UK)

prof. Marcjanna Augustyn (Bournemouth University, UK)

prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde, Glasgow, UK)

prof. Erik Cohen (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)

prof. Chris Cooper (Oxford Brooks University, UK)

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska)

prof. Charles R. Goeldner (University of Colorado, Boulder, USA)

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)

prof. Jafar Jafari (University of Wisconsin-Stout, USA)

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. dr hab. Barbara Marciszewska (Akademia Morska w Gdyni, Polska)

prof. Josef A. Mazanec (MODUL University Vienna, Austria)

dr hab. Krzysztof  Podemski, prof. UAM(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Rapacz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)

prof. Chris Ryan (The University of Waikato, Hamilton, New Zeland)

prof. (emeritus) H. Leo Theuns (Tilburg University, Netherlands)

prof. (emeritus) Boris Vukonić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Arch G. Woodside (Carroll School of Management, Boston College, USA)

dr hab. Michał Żemła, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Redaktor językowy (wersja polskojęzyczna)

Barbara Przybyło

 

Redaktor językowy (wersja anglojęzyczna)

Soren Gauger (native speaker)

Katarzyna Smith-Nowak (AmE native speaker)

 

Redaktor statystyczny

dr Stanisław Matusik