Folia Turistica jest indeksowana w następujących bazach czasopism naukowych: