Zgodnie z "Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych", czasopismo "Folia Turistica" uzyskało 40 punktów w ramach parametrycznej oceny publikacji naukowych.

 

"Folia Turistica" jest także indeksowana w następujących bazach czasopism naukowych: