Lista recenzentów „Folia Turistica”

 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę wszystkim osobom recenzującym, często wielokrotnie, artykuły przesyłane do publikacji w naszym czasopiśmie.

Kolegium redakcyjne

Rok 2017

  1. Dr Bożena Alejziak (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  2. Dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  3. Dr hab. Krzysztof Borodako, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  4. Prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde, Glasgow, UK)
  5. Dr hab. Leszek Butowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
  6. Prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski (Akademia Rolnicza w Lublinie)
  7. Prof. Ivan Chorvat (Matej Bel University, Banská Bystrica, Słowacja)
  8. Prof. Chris Cooper (Oxford Brooks University, UK)
  9. Dr hab. inż. Marek Doktor (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  10. Dr hab. Ewa Dziedzic, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  11. Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
  12. Dr hab. Piotr Godlewski, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
  13. Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. (Matej Bel University, Banská Bystrica, Słowacja)
  14. Dr hab. Magdalena Kachniewska, dr hab. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  15. Dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
  16. Dr hab. Krzysztof Kaganek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  17. Dr hab. Marek Kazimierczak, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  18. Dr Katarzyna Klimek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  19. Dr Piotr Kociszewski (Uniwersytet Warszawski)
  20. Prof. dr hab. Antoni F. Komorowski (Akademia Marynarki Wojennej)
  21. Dr hab. Joanna Kosmaczewska, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
  22. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
  23. Dr Joanna Kowalczyk-Anioł (Uniwersytet Łódzki)
  24. Prof. Metin Kozak (Dokuz Eylul University, Turkey)
  25. Dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  26. Dr Małgorzata Kryczka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  27. Dr inż. Piotr Lewicki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  28. Prof. dr hab. Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  29. Dr Mirosława Malinowska (Uniwersytet Gdańśki)
  30. Dr Ewa Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  31. Prof. dr hab. Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki)
  32. Prof. Josef Mazanec (MODUL University Vienna, Austria)
  33. Dr Anna Mazurkiewicz-Pizło (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
  34. Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński)
  35. Dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński)
  36. Dr Justyna Mokras-Grabowska (Uniwersytet Łódzki)
  37. Dr Adam Mroczka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  38. Dr Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
  39. Dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  40. Dr Łukasz Nawrot (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  41. PhD. Shahab Nazariadli (North Carolina State University)
  42. Dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  43. Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  44. Dr hab. Marek Nowacki, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
  45. Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
  46. Dr Krzysztof Piotrowski (Uniwersytet im. Akademia Mickiewicza w Poznaniu)
  47. Dr Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński)
  48. Dr hab. Krzysztof Podemski, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Akademia Mickiewicza w Poznaniu)
  49. Dr hab. Jacek Potocki, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  50. Dr inż. arch. Marek Rawecki (Politechnika Śląska)
  51. Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  52. Dr hab. Ewa Roszkowska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  53. Dr Paweł Różycki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  54. Dr hab. inż. Adam Szromek, prof. nadzw. (Politechnika Śląska)
  55. Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
  56. dr hab. Sławoj Tanaś, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
  57. dr Tomasz Taraszkiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
  58. PhD with habilitation Humberto Thome-Ortiz (Universidad Autonoma del Estado de Mexico)
  59. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
  60. Prof. Douglas Turco (Drexel University)
  61. Prof. Steven Waller (University of Tennessee)
  62. dr Anna Wilkońska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
  63. dr Robert Wiluś (Uniwersytet Łódzki)
  64. Dr Dominik Wolski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
  65. Dr hab. Michał Żemła, prof. nadzw. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  66. Dr Danuta Żiżka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)