Lista recenzentów „Folia Turistica”

 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę wszystkim osobom recenzującym, często wielokrotnie, artykuły przesyłane do publikacji w naszym czasopiśmie.

Kolegium redakcyjne

Rok 2015

 1. Prof. David Airey (University of Surrey, UK)
 2. Dr Bożena Alejziak (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 3. Dr Włodzimierz Banasik (Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie)
 4. Dr Marlena Bednarska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 5. Dr Mikołaj Bielański (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 6. Dr Joanna Bielska-Krawczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 7. Dr Sebiastian Biernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 8. Dr Valiantsina Blishch (European Humanities University, Wilno, Litwa)
 9. Dr Natalia Bloch (Uniwersytet im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu)
 10. Dr Jacek Borzyszkowski (Politechnika Koszalińska)
 11. Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 12. Prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde, Glasgow, UK)
 13. Dr hab. Leszek Butowski, prof. nadzw. (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Grupa Uczelni Vistula)
 14. Dr hab. Wacław Cabaj, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 15. Prof. Ivan Chorvat (University of Matej Bel, Banska Bystrica, Slovak Republic)
 16. Dr Iwona Cybula
 17. Dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 18. Prof. dr hab. Wojciech Czakon (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 19. Dr Marek Czyż (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 20. Dr Marta Derek (Uniwersytet Warszawski)
 21. Dr Anya Diekmann (L'Université libre de Bruxelles, Belgia)
 22. Dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 23. Dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 24. Dr hab. Dobiesław Dudek, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 25. Dr Joanna Dziadkowiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 26. Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 27. Dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu)
 28. Prof. dr hab. W.W. Gaworecki (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
 29. Dr inż. Edyta Gheribi (Uniwersytet Łódzki)
 30. Dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 31. Dr Karolina Golemo (Uniwersytet Jagielloński)
 32. Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 33. Dr Aleksandra Grobelna (Akademia Morska w Gdyni)
 34. Dr Piotr Gryszel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 35. Dr hab. Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński)
 36. Dr hab. Andrzej Hadzik, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
 37. Dr Anna Horolets (Uniwersytet Gdański)
 38. Dr Jakub Isański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 39. Dr hab. Jan F. Jacko (Uniwersytet Jagielloński)
 40. Dr Małgorzata Januszewska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 41. Dr Anna Jęczmyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 42. Prof. dr hab. Tomasz Jurek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 43. Dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 44. Dr hab. Krzysztof Kaganek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 45. Dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 46. Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 47. Dr hab. Marek Kazimierczak, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 48. Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 49. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
 50. Prof. dr hab. Józefa Kramer (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 51. Dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 52. Dr hab. inż. Jan Krupa, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania i Rzeszowie)
 53. Dr hab. Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
 54. Dr Wanda Kulesza
 55. Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
 56. Prof. Rob Law (The Hong Kong Polytechnic University)
 57. Dr inż. Anna Lemańska-Majdzik (Politechnika Częstochowska)
 58. Prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)
 59. Dr Adrian P. Lubowiecki-Vikuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 60. Dr Aleksandra Machnik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 61. Dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski)
 62. Prof. dr hab. Marta Malska (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
 63. Prof. dr hab. Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki)
 64. Dr Stanisław Matusik (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 65. Dr hab. Andrzej Matuszyk, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 66. Dr Marica Mazurek (University of Matej Bel – Banska Bystrica, Slovak Republic)
 67. Dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński)
 68. Dr hab. Maria Beata Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 69. Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 70. Dr Patrick Naef (University of California, Berkeley)
 71. Dr hab. Elżbieta Danuta Nawrocka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 72. Dr Karolina Nessel (Uniwersytet Jagielloński)
 73. Dr hab. Piotr Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
 74. Dr Dominik Orłowski (Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie)
 75. Dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 76. Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 77. Dr Sabina Owsianowska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 78. Dr hab. Tadeusz Paleczny, prof. nadzw. (Uniwersytet Jagielloński)
 79. Dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński)
 80. Dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 81. Dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 82. Dr Lucyna Przezbórska-Skobiej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 83. Dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 84. Ks. dr hab. Piotr Paweł Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 85. Dr Katarzyna Salamon-Krakowska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 86. Dr. hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
 87. Dr Dariusz Siemieniako (Politechnika Białostocka)
 88. Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 89. Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 90. Dr Jadwiga Sobczuk (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
 91. Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
 92. Dr Andrzej Stasiak (Uniwersytet Łódzki)
 93. Dr hab. Marek Stuczyński, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 94. Dr Gregory S. Szarycz (Uniwersytet Wrocławski)
 95. Dr Bartosz Szczechowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 96. Dr Paweł Jarosław Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski)
 97. Dr hab. Magdalena Szpunar (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 98. Prof. dr hab. Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński)
 99. Prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg (Politechnika Koszalińska)
 100. Dr hab. Janusz Ślusarczyk, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
 101. Dr hab. Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki)
 102. Prof. H. Leo Theuns (Maastricht – The Netherlands)
 103. Dr Sylwia Toczek-Werner (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
 104. Prof. dr hab. Wojciech Tomasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 105. Prof. dr hab. Henryk Tracz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 106. Prof. dr hab. Aleksander Tyka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 107. Dr Hannah Wadle (The University of Manchaster, UK)
 108. Dr Bartłomiej Walas (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
 109. Dr Elżbieta Wiącek (Uniwersytet Jagielloński)
 110. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 111. Dr Elżbieta Wnuk-Lisowska (Uniwersytet Jagielloński)
 112. Dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
 113. Dr inż. Magdalena Woźniczko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 114. Mgr Wiesław Aleksander Wójcik (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej)
 115. Dr hab. inż. Ewa Wszendobył-Skulska (Uniwersytet Jagielloński)
 116. Dr hab. Joanna Wyleżałek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 117. Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski (Uniwersytet Wrocławski)
 118. Dr Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński)
 119. Dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 120. Dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 121. Dr hab. Janusz Zdebski, prof. nadzw. (Wszechnica Świętokrzyska – Kielce)
 122. Dr Magdalena Zdrodowska (Uniwersytet Jagielloński)
 123. Dr Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 124. Dr hab. Maria Zowisło, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 125. Dr hab. Michał Żemła, prof. nadzw. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 126. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski)