Informacja dla autorów przygotowujących artykuły naukowe

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie oryginalne i nie publikowane wcześniej artykuły empiryczne oraz przeglądowe, dotyczące turystyki w jej interdyscyplinarnym ujęciu – między innymi z perspektywy teorii turystyki, antropologii kulturowej, filozofii, socjologii, geografii, prawa, psychologii, historii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, marketingu.
 2. Zgłoszenie artykułu do druku jest jednoznaczne z przekazaniem Redakcji prawa do jego własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody wydawcy nie można danego artykułu publikować ani w całości, ani w części w innych czasopismach oraz innych wydawnictwach lub mediach cyfrowych.
 3. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie ze wszystkimi zasadami opisanymi w „Instrukcji dla autorów przygotowujących artykuły naukowe” (jest ona dostępna u dołu strony). W przeciwnym wypadku, zostanie on odesłany Autorowi/Autorom do poprawy.
 4. W tekście artykułu nie podaje się danych personalnych Autora/Autorów, ani żadnych innych informacji, które umożliwiałyby identyfikację Autora/Autorów. Tego typu dane zawiera się w specjalnym formularzu autorskim, który należy przesłać wraz z tekstem artykułu.
 5. Tekst artykułu, wraz z wypełnionym formularzem autorskim, powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Redakcja zastrzega, iż nie przyjmie do publikacji artykułu, w którym występują przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Wszelkie tego typu przypadki, wykryte przez Redakcję, będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autora/Autorów, towarzystw naukowych itp.
 7. Wszystkie artykuły są oceniane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów (formularz recenzji jest dostępny poniżej), z zachowaniem pełnej anonimowości. Oznacza to, że Autor/Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w przeciwnym razie recenzenci muszą podpisać oświadczenie, iż nie występuje konflikt interesów między nimi a Autorem/Autorami artykułu. W zależności od oceny recenzentów Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku albo jego odrzuceniu. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście nadesłanych artykułów, wynikających z adiustacji stylistycznej.
 9. Autor pracy otrzymuje nieodpłatnie elektroniczną wersję tego numeru Czasopisma, w którym ukazał się jego artykuł.

 

Informacja dla autorów przygotowujących recenzje i polemiki naukowe dotyczące ukazujących się na rynku wydawniczym publikacji na temat turystyki

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie oryginalne recenzje polsko- i obcojęzycznych książek, monografii, artykułów naukowych oraz podręczników, a także innego typu prac naukowych i dydaktycznych takich jak raporty z badań, doktoraty, habilitacje itp.
 2. Publikowane będą recenzje prac podejmujących zagadnienia z zakresu teorii turystyki, a także prac podejmujących problematykę turystyczną z perspektywy antropologii kulturowej, filozofii, socjologii, geografii, prawa, psychologii, historii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, marketingu oraz innych dziedzin i dyscyplin nauki.
 3. Zgłoszenie recenzji do druku jest jednoznaczne z przekazaniem Redakcji prawa do jej własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody wydawcy nie można danej recenzji publikować ani w całości, ani w części w innych czasopismach oraz pozostałych wydawnictwach lub mediach cyfrowych.
 4. Tekst pracy powinien być przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcji dla autorów przygotowujących recenzje i polemiki naukowe” (jest ona dostępna u dołu strony). W przeciwnym wypadku, zostanie on odesłany Autorowi/Autorom do poprawy.
 5. Tekst recenzji powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście nadesłanych recenzji, wynikających z adiustacji stylistycznej.
 7. Autor recenzji otrzymuje nieodpłatnie elektroniczną wersję tego numeru Czasopisma, w którym ukazała się jego recenzja.