Informujemy, że od 2016 roku wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Folia Turistica” mają numery DOI (Digital Object Identifier) i są dostępne w odrębnych plikach pdf na stronie internetowej naszego czasopisma w Index Copernicus.

 

FT nr 61-2023 (Tourism Policy: National, Regional and Local Perspective)

 

FT nr 60-2023 (Tourism Policy: International and Global Perspective)