Informujemy, że od 2016 roku wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Folia Turistica” mają numery DOI (Digital Object Identifier) i są dostępne w odrębnych plikach pdf na stronie internetowej naszego czasopisma w Index Copernicus.

 

FT nr 57 - 2021 (Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats  to Tourist Safety and Security, in English)

 

FT nr 56 - 2021 (Approaches and Methods in Tourism Research, in English)

 

FT nr 55 - 2020 (varia)