Informujemy, że od 2016 roku wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Folia Turistica” mają numery DOI (Digital Object Identifier) i są dostępne w odrębnych plikach pdf na stronie internetowej naszego czasopisma w Index Copernicus.

 

 

FT nr 54 - 2020 ("Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek")

 

FT nr 53 - 2019 (varia)

 

FT nr 52 - 2019 (varia)