"Artykuł roku"

Spośród wszystkich opublikowanych w FT w danym roku prac naukowych, Rada Naukowa dokonuje - w drodze głosowania - wyboru „Artykułu roku". Informacja o tak wyróżnionej pracy jest następnie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma, a jej Autor/Autorzy otrzymuje/otrzymują bezpłatny dostęp do drukowanych wersji wszystkich numerów FT z kolejnego roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 2014 roku.

Edycja 2015

 Edycja 2014

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU UKAZAŁA SIĘ M.IN. W NASTĘPUJĄCYCH PORTALACH:

 

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/nowosci-wydawnicze/naukowy-artykul-roku-a