Spośród wszystkich opublikowanych w FT w danym roku prac naukowych, Rada Naukowa dokonuje - w drodze głosowania - wyboru „Artykułu roku". Informacja o tak wyróżnionej pracy jest następnie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma, a jej Autor/Autorzy otrzymuje/otrzymują bezpłatny dostęp do drukowanych wersji wszystkich numerów FT z kolejnego roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 2014 roku.

Edycja 2019

 

Edycja 2018

 

Edycja 2017