27.09.2023 r.

W wyniku ewaluacji dokonanej w ramach ICI Journal Master List database for 2022 czasopismo "Folia Turistica" uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2022 na poziomie 100.00.

 

23.07.2023 r.

Z radością informujemy, że nowymi członkami Rady Naukowej czasopisma "Folia Turistica" zostali Profesor Metin Kozak (School of Communication Kadir Has University, Turkiye) oraz Profesor Philip F. Xie (Tourism, Hospitality and Event Management, Bowling Green State University, USA).

 

17.07.2023 r.

Według najnowszego Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 17 lipca 2023 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo FT uzyskało 40 punktów w ramach parametrycznej oceny publikacji naukowych.

 

01.03.2023 r.

 

01.12.2021 r.

Miło nam poinformować, że według najnowszego Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1 grudnia 2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo FT uzyskało 40 punktów w ramach parametrycznej oceny publikacji naukowych.

 

08.11.2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza aplikacja do COPE (Committee on Publication Ethics) została rozpatrzona pozytywnie. FT została członkiem tej organizacji.

 

26.10.2021 r.

W wyniku ewaluacji dokonanej w ramach ICI Journal Master List 2020 czasopismo "Folia Turistica" uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 na poziomie 98.76.

 

01.10.2020 r.

W związku z nową strategią Redakcji, zakładającą większe umiędzynarodowienie czasopisma oraz jego większą rozpoznawalność poza granicami Polski, "Folia Turistica" ukazuje się (począwszy od 2020 r.) jako półrocznik, czyli dwa razy w roku.

 

11.08.2020 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Philip L. Pearce - członek Rady Naukowej "Folia Turistica"...

 

15.07.2020 r.

 

08.06.2020 r.

W wyniku ewaluacji dokonanej w ramach ICI Journal Master List 2019 czasopismo "Folia Turistica" uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019 na poziomie 87.27.

 

07.05.2020

Miło nam poinformować, że właśnie zakończyliśmy prace nad modernizacją strony internetowej czasopisma Folia Turistica. Przeprowadziliśmy ją m.in. w związku z naszymi staraniami o umieszczenie FT w bazach SCOPUS i Web of Science, nie tylko wprowadzając sugerowane zmiany i uzupełnienia (m.in. dotyczące etyki wydawniczej, polityki prywatności oraz wdrażające praktyki COPE), ale poprawiając całą architekturę i funkcjonalność strony. W tzw. międzyczasie zwiększyliśmy obecność w innych bazach naukowych (m.in. MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals) oraz podpisaliśmy umowę z EBSCO. Powiązaliśmy także funkcjonalność podstawowej strony czasopisma (pod adresem: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/) z naszą druga strona internetową, funkcjonującą w ramach umowy z Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=27206), gdzie od 2016 roku,  zamieszczamy wszystkie osobno zapisywane pojedyncze artykuły, z przypisanymi numerami DOI. Zapraszamy nie tylko do zapoznania się z naszą zmodyfikowaną stroną internetową, ale także – a może nie „także”, a przede wszystkim - do współpracy z naszym czasopismem w różnych sferach jego działalności i funkcjonowania, czyli: czytania publikowanych u nas prac, nadsyłania własnych opinii/recenzji i polemik naukowych na ich temat, jak również nadsyłania swoich artykułów naukowych, prezentujących wyniki własnych badań. Tradycyjnie liczymy na owocną współpracę – tak jak dotychczas – z ekspertami, wykonującymi dla nas recenzje nadsyłanych prac.

23.04.2020

Informujemy, że trwa wybór najlepszego artykułu opublikowanego w FT w 2019 r. Na nominacje ze strony członków Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego czekamy do 15 maja br.

 

20.03.2020

Właśnie podpisaliśmy umowę z EBSCO publishing, wkrótce Folia Turistica będzie widoczna w tej bazie.

 

15.03.2020

Folia Turistica jest indeksowana przez hiszpańską bazę MIAR.

 

14.10.2019 r.

W wyniku ewaluacji dokonanej w ramach ICI Journal Master List 2018 czasopismo "Folia Turistica" uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018 na poziomie 85.95.

 

08.10.2019

 

16.07.2019

Folia Turistica jest już indeksowana przez bazę Erih Plus

 

23.11.2018 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Graham M.S. Dann (UiT The Arctic University of Norway, Alta Campus, Norway) - członek Rady Naukowej "Folia Turistica"...

 

24.09.2018 r.

W wyniku ewaluacji dokonanej w ramach ICI Journal Master List 2017 czasopismo "Folia Turistica" uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 na poziomie 86.58. Oznacza to przyrost wartości wskaźnika, w stosunku do 2016 roku, o ponad 40%.

 

22.03.2018 r.

Zaktualizowany został plan wydawniczy - dodano do niego numery planowane na rok 2019.

 

04.10.2017 r.

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Folia Turistica" w 2016 roku. Zwycięzcą został artykuł pt. „Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej autorstwa dr Justyny Majewskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dra Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) i mgra Macieja Adamiaka (Harman International). Zwycięski artykuł jest zamieszczony w numerze 41–2016.

 

15.09.2017 r.

Z członkostwa w Radzie Naukowej "Folia Turistica" zrezygnował - po 26 latach - Pan Profesor Janusz Zdebski. Za wszystkie te lata serdecznej pomocy i życzliwego wsparcia w funkcjonowaniu i rozwoju Czasopisma, jako zespół redakcyjny - Panu Profesorowi - gorąco dziękujemy.

 

18.06.2017 r.

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 15 czerwca 2017 r. zmarł Profesor Stefan Bosiacki (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) - członek Rady Naukowej "Folia Turistica". Jako zespół redakcyjny zawsze mogliśmy liczyć na bezinteresowną i życzliwą pomoc Profesora w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju Czasopisma...

 

18.12.2016 r.

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Folia Turistica" w 2015 roku. Zwycięzcą został artykuł pt. „Saving or sharing tourist experiences: selfishness or selflessness?” autorstwa prof.Grahama M.S. Danna (UiT Arctic University of Norway, Alta campus, Norway) i prof. Jensa Kr. Steen Jacobsena (University of Stavanger, Norway). Zwycięski artykuł, zamieszczony jest w numerze 37–2015 (tom anglojęzyczny).

 

10.12.2016 r. 

Miło nam poinformować, że - podobnie jak to miało miejsce dwa lata temu - w 2016 roku czasopismo "Folia Turistica" było jednym z ważnych partnerów największej konferencji naukowej w branży turystyki, jakim jest Gremium Ekspertow Turystytki (GET), które w tym roku odbyło się po raz ośmy, w dniach 7-9.12.2016 r. W specjalnym wydaniu czasopisma zostały zamieszczone najważniejsze referaty, które stanowiły podstawę obrad w kilkunastu sekcjach programowych i warsztatach naukowo-branżowych. Zeszyt ten został wydany przed konferencją - jest opublikowany w całości pod adresem: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf. Obecnie w przygotowaniu jest drugi numer czasopisma zawierający artykuły i referaty wygłoszone na GET (ukaże się w lutym 2017 roku).
 

07.05.2016 r.

Zaktualizowany został plan wydawniczy - dodano do niego numery planowane na rok 2017 i początek roku 2018.

 

24.04.2016 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 23 kwietnia 2016 r. zmarł Profesor Stanisław Liszewski (Uniwersytet Łódzki) - członek Rady Naukowej "Folia Turistica". 

Profesor, przez całe swoje życie zawodowe, związany był z Uniwersytetem Łódzkim: ukończył tam studia na kierunku geografia, doktoryzował się i zdobył habilitację; tytuł profesora nauk geograficznych uzyskał w 1987 r. Pełnił funkcje dyrektora Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, prorektora (1984-1990), a później rektora (1996-2002) tej Uczelni. Był Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi oraz doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu w Preszowie.

Jako zespół redakcyjny zawsze mogliśmy liczyć na bezinteresowną i życzliwą pomoc Profesora w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju Czasopisma...

 

 24.02.2016 r.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że nowym członkiem Rady Naukowej czasopisma "Folia Turistica" został profesor Douglas G. Pearce (Victoria University of Wellington, New Zeland).

 

29.01.2016 r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że tegorocznym zdobywcą najbardziej prestiżowej nagrody naukowej z zakresu turystyki, jaką jest „Ulysses Prize” przyznawana przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO), został profesor Richard W. Butler z University of Strathclyde w Glasgow, członek Rady Naukowej czasopisma „Folia Turistica”. Informacja na ten temat znajduje się na stronie: http://media.unwto.org/press-release/2015-12-21/unwto-s-ulysses-prize-awarded-doctor-richard-butler.

Warto podkreślić, że to już piąty (spośród zaledwie 12 dotychczasowych laureatów) członek Rady Naukowej naszego czasopisma, który zdobył tę prestiżową nagrodę – wcześniej zdobywali ją: profesor Jafar Jafari (w roku 2005), profesor David Airey (2006), profesor Chris Cooper (w roku 2009) oraz profesor Erik Cohen (w roku 2012).

Wykaz wszystkich dotychczasowych laureatów wraz z uzasadnieniami wyboru oraz krótkimi notkami biograficznymi znajduje się na stronie: http://know.unwto.org/content/unwto-ulysses-prize-excellence-creation-and-dissemination-knowledge.

26.01.2016 r.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w ostatnim okresie „Folia Turistica” pozyskała do współpracy dwunastu wybitnych ekspertów turystki o światowej renomie. Nowymi członkami Rady Naukowej czasopisma zostali:

 1. Prof. David Airey (University of Surrey, UK)
 2. Prof. Richard W. Butler (University of Strathclyde,  Glasgow, UK)
 3. Prof. Erik Cohen (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)
 4. Prof. Chris Cooper (Oxford Brooks University, UK)
 5. Prof. Graham M.S. Dann (UiT The Arctic University of Norway, Alta Campus, Norway)
 6. Prof. Charles R. Goeldner (University of Colorado,  Boulder, USA)
 7. Prof. Jafar Jafari (University of Wisconsin-Stout, USA)
 8. Prof. Josef A. Mazanec (MODUL University Vienna, Austria)
 9. Prof. Philip L. Pearce (James Cook University, Australia)
 10. Prof. Chris Ryan (The University of Waikato, Hamilton, New Zeland)
 11. Prof. H. Leo Theuns (Tilburg University, Netherlands)
 12. Prof. Arch G. Woodside (Carroll School of Management, Boston College, USA)

Jesteśmy dumni z tego, że tak wybitni badacze i znawcy turystyki zadeklarowali chęć współpracy z naszym czasopismem. Serdecznie witamy w naszym gronie.

Pełny skład Rady Naukowej oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma znajduje się na stronie:
http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/redakcja-czasopisma.

23.12.2015 r.

W dniu 23.12.2015 r. opublikowany został „Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach”. Zgodnie z jego treścią za publikację w czasopiśmie „Folia Turistica” – które znajduje się w części „B” wykazu czasopism – przyznawanych jest 11 punktów.

 

04.09.2015 r.

Zaktualizowany został plan wydawniczy - dodano do niego numery planowane na rok 2016 i początek roku 2017.